کلاسهای آموزشی کانون توحید به تعداد چهار کلاس هر یک به گنجایش تقریبی بیست نفر دانشجو می باشد. این کلاسها در طبقات دوم و سوم کانون قرار داشته و دسترسی به آن از طریق راه پله و آسانسور می باشد.

 

برگزار کنندگان دوره های آموزشی می توانند با بهره گیری از فضای آموزشی کانون توحید به برگزای دوره های مختلف در زمینه علوم، زبان های خارجی، دوره های کمک آموزشی مدارس و کنکور و غیره مبادرت ورزند.