فعالیت های دار القرآن در کانون توحید به شرح ذیل می باشد:

  

کلاس قرآن مبتدی؛

کلاس قرآن پیشرفته؛

آموزش تجوید استاد داودی؛

آموزش روخوانی و روانخوانی استاد قنبری ؛

آموزش ترجمه استاد اصفهانی؛

آموزش تفسیر استاد خاهوری؛

آموزش پسران استاد داودی؛

 آموزش حفظ استاد مداح؛

آموزش احکام استاد کرمی؛

 

لطفا برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه ۰۹۱۲۷۹۸۱۱۶۳ تماس بگیرید.