• خانه

کنفرانس

سالن همایش کانون توحید با ظرفیت پذیرش تقریبی ۶۴۰ صندلی، دارای امکانات دسترسی پلکان و آسانسور و نیز امکانات پذیرایی در لابی طبقات می باشد. این سالن با برخورداری از اطاق کنترل و اطاق انتظار مجزا، و با مجهز بودن به سیستم صوتی، سیستم نور پردازی صحنه و ویدئو پرژکتور امکانات مناسبی جهت اداره هر چه باشکوه تر مجالس در اختیار برنامه ریزان محترم قرار داده است. 

 

سالن همایش کانون توحید مکانی ایده آل جهت انجام کلیه کنفرانس های علمی، آموزشی و حرفه ای می­ باشد که برگزاری آنها نیاز به زمان پیوسته چند ساعته در صبح و یا بعد از ظهر دارد. 

 

بدین منظور برنامه پیشنهادی حداقل ۳ ساعته به شرح ذیل می باشد:

ساعات برگزاری کنفرانس صبحگاهی

(به وقت تابستانی) از ۹ صبح 

(به وقت زمستانی) از ۹ صبح 

 ساعات برگزاری کنفرانس شامگاهی

(به وقت تابستانی) از ۲ بعدازظهر

(به وقت زمستانی) از ۱ بعدازظهر 

 

هزینه کنفرانس در سالن همایش

۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ویژه مدارس و آموزشگاههای علمی

۲۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

 

در صورت محدود بودن تعداد مدعوین، پیشنهاد ما برگزاری کنفرانس در سالن بزرگداشت کانون توحید با گنجایش ۲۰۰ نفر می باشد.

 

بدین منظور برنامه پیشنهادی به شرح ساعات فوق به هزینه ذیل می باشد:

هزینه کنفرانس در سالن بزرگداشت

۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ویژه مدارس و آموزشگاههای علمی

۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

چاپ

همایش

سالن همایش کانون توحید با ظرفیت پذیرش تقریبی ۶۴۰ صندلی، دارای امکانات دسترسی پلکان و آسانسور و نیز امکانات پذیرایی در لابی طبقات می باشد. این سالن با برخورداری از اطاق کنترل و اطاق انتظار مجزا، و با مجهز بودن به سیستم صوتی، سیستم نور پردازی صحنه و ویدئو پرژکتور امکانات مناسبی جهت اداره هر چه باشکوه تر مجالس در اختیار برنامه ریزان محترم قرار داده است. 

سالن همایش کانون توحید مکانی ایده آل جهت انجام کلیه گردهمایی های مذهبی، فرهنگی، علمی و هنری می­ باشد که برنامه ریزی و اجرای آنها نیاز به زمان پیوسته حداقل ۳ ساعت در صبح یا بعد از ظهر داشته باشد. 

 

بدین منظور برنامه پیشنهادی به شرح ذیل می باشد:

ساعات برگزاری همایش صبحگاهی

(به وقت تابستانی) از ۹ صبح

(به وقت زمستانی) از ۹ صبح 

 ساعات برگزاری همایش شامگاهی

(به وقت تابستانی) از ۲ بعدازظهر

(به وقت زمستانی) از ۱ بعدازظهر 

 

هزینه همایش در سالن همایش

۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ویژه مدارس و آموزشگاههای علمی

۲۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

 

چاپ

مجامع

سالن همایش کانون توحید با ظرفیت پذیرش تقریبی ۶۴۰ صندلی، دارای امکانات دسترسی پلکان و آسانسور و نیز امکانات پذیرایی در لابی طبقات می باشد. این سالن با برخورداری از اطاق کنترل و اطاق انتظار مجزا، و با مجهز بودن به سیستم صوتی، سیستم نور پردازی صحنه و ویدئو پرژکتور امکانات مناسبی جهت اداره هر چه باشکوه تر مجالس در اختیار برنامه ریزان محترم قرار داده است. 

 

سالن همایش کانون توحید مکانی ایده آل جهت برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده هولدینگ ها و شرکت ها می­ باشد. این سالن با داشتن درب های مختلف امکان کنترل تردد میهمانان گرامی مجامع را در اختیار گردانندگان و برگزار کنندگان مجامع قرار می دهد. 

 

بدین منظور برنامه پیشنهادی به شرح ذیل می باشد:

ساعات برگزاری صبحگاهی مجامع 

(به وقت تابستانی) از ۹ صبح 

(به وقت زمستانی) از ۹ صبح 

 ساعات برگزاری شامگاهی مجامع 

(به وقت تابستانی) از ۲ بعدازظهر

(به وقت زمستانی) از ۱ بعدازظهر 

 

هزینه برگزاری مجامع در سالن همایش

۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

چاپ

ترحیم

سالن بزرگداشت کانون توحید با ظرفیت پذیرش تقریبی ۲۳۰ صندلی و ورودی مجزا برای فضاهای اختصاصی آقایان و بانوان، دارای امکانات دسترسی ساده از ورودی مجموعه و نیز امکان پذیرایی می باشد. این سالن با مجهز بودن به سیستم صوتی امکانات مناسبی جهت اداره هر چه باشکوه تر مجالس ترحیم در اختیار برنامه ریزان محترم قرار داده است. 

 

سالن بزرگداشت کانون توحید مکانی مناسب جهت برگزاری مراسم ترحیم و یادبود متوفیان و درگذشتگان تحت عناوین ختم، هفتم، چهلم و سالگرد می­ باشد که برگزاری آنها به مدت یک ساعت و نیم در صبح و یا عصر در نظر گرفته شده باشد. 

 

بدین منظور برنامه پیشنهادی ما شرح ذیل می باشد:

ساعات برگزاری مراسم ترحیم صبحگاهی

(به وقت تابستانی) از ۹.۵ تا ۱۱ و نیز از ۱۱.۵ تا ۱۳ 

(به وقت زمستانی) از ۱۰.۵ تا ۱۲ 

ساعات برگزاری مراسم ترحیم شامگاهی

(به وقت تابستانی) از ۱۴ تا ۱۵.۵ و نیز از ۱۶ تا ۱۷.۵ و نیز از ۱۸ تا ۱۹.۵

(به وقت زمستانی) از ۱۳ تا ۱۴.۵ و نیز از ۱۵ تا ۱۶.۵ 

 

هزینه مراسم ترحیم در سالن بزرگداشت

 ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

هزینه مراسم ترحیم در شبستان مسجد

۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

 

در صورتی که تعداد مدعوین بیشتری مد نظر باشد، پیشنهاد ما برگزاری ترحیم در سالن همایش کانون توحید با گنجایش ۶۴۰ نفر می باشد.

 

بدین منظور برنامه پیشنهادی به شرح ساعات فوق به هزینه ذیل می باشد:

هزینه مراسم ترحیم در سالن همایش

۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ

  • 1
  • 2