سالن مفروش یکصد و سی متری با ورودی و خروجی مجزا مکان مناسب جهت برگزاری هیئات و جلسات مذهبی محدود می باشد. 

 

هم اکنون فعالیت های دارالقرآن در این مکان برگزار می شود.