سخنرانی آیت الله امجد

زیارت جامعه کبیره - استاد رحیمی

حجت الاسلام محمد علی شاه آبادی

صحیفه سجادیه و دعای ابوحمزه ثمالی

انتظار - حجت الاسلام محمد حسین شاه آبادی

مباحث احتماعی - حجت الاسلام حسین زاده

تفسیر سوره حشر - حجت الاسلام امام زاده

جزء خوانی قرآن - سرکار خانم عرب

تفسیر قرآن - سرکار خانم موسوی